FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Добавена е картина "Монте Соларо на остров Капри"
Понеделник, 26 Март 2012 06:16
В секция "Картини в продажба" е добавено платното "Монте Соларо на остров Капри". Гледката от най-високата точка на остров Капри - Монте Соларо е незабравима. Скалите, облечени в живописен покров от пищна растителност се спускат почти отвесно до морското ниво. Открито пространство даряващо човек с усещане за свобода. 

Гледката от най-високата точка на остров Капри - Монте Соларо е незабравима. Скалите облечени в живописен покров от пищна растителност се спускат почти отвесно до морското ниво. Открито пространство даряващо
човек с усещане за свободаГледката от най-високата точка на остров Капри - Монте Соларо е незабравима. Скалите облечени в живописен покров от пищна растителност се спускат почти отвесно до морското ниво. Открито пространство даряващо

 

 

Сряда, 20. Февруари 2019