FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Добавена е картина "Море от цветове"
Сряда, 13 Юни 2012 04:41

В секция "Чуждо притежание" е добавено платното "Море от цветове". Когато зърнах пъстрите вълни от цветове по надиплените склонове недалеч от пътя, в съзнанието ми изплува асоциация с развълнувано море по залез слънце. Днес представям пред вас "морски пейзаж" с дъх на цъфнали цветя. 

 

Когато зърнах пъстрите вълни от цветове по надиплените склонове недалеч от пътя, в съзнанието ми изплува асоциация с развълнувано море по залез слънце. Днес представям пред вас "морски пейзаж" с дъх на цъфнали цветя.Когато зърнах пъстрите вълни от цветове по надиплените склонове недалеч от пътя, в съзнанието ми изплува асоциация с развълнувано море по залез слънце. Днес представям пред вас "морски пейзаж" с дъх на цъфнали цветя.

 

 

Сряда, 20. Февруари 2019